Statuten & huishoudelijk reglement

Statuten & huishoudelijk reglement

De aangesloten leden van de v.z.w. Hobokense Atletiek Impuls ‘HAKI’ kunnen de statuten en het huishoudelijk reglement steeds inkijken op de zetel van de vereniging “Clubhuis Sorghvliedt“, Schansstraat 7 b6, 2660 Hoboken.


Gelieve telefonisch af te spreken met één van de bestuursleden ofwel ons tijdens onze aanwezigheid op: trainingen, meetings of vergaderingen hierover aan te spreken.