Clubinfo

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De aangesloten leden van de v.z.w. Hobokense Atletiek Impuls ‘HAKI’ kunnen de statuten en het huishoudelijk reglement steeds inkijken op de zetel van de vereniging “Clubhuis Sorghvliedt“, Schansstraat 7 b6, 2660 Hoboken.
Gelieve telefonisch af te spreken met één van de bestuursleden ofwel ons tijdens onze aanwezigheid op: meetings, vergaderingen, … hierover aan te spreken.