Clubinfo

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De aangesloten leden van de v.z.w. Hobokense Atletiek Impuls “HAKI“ kunnen deze documenten steeds inkijken op de zetel van de vereniging “Clubhuis Sorghvliedt“, Schansstraat 7 b6, 2660 Hoboken.
Gelieve telefonisch af te spreken met één van de bestuursleden, ofwel tijdens onze aanwezigheid ( meetings-vergaderingen-activiteiten ) van de gelegenheid gebruik te maken.