Clubinfo

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De aangesloten leden van de v.z.w. Hobokense Atletiek Impuls “HAKI“ kunnen deze documenten steeds inkijken op de zetel van de vereniging “Clubhuis Sorghvliedt“, Hoofdfrontweg 2660 Hoboken.
Gelieve telefonisch af te spreken met één van de bestuursleden, ofwel tijdens onze aanwezigheid ( meetings-vergaderingen-activiteiten ) van de gelegenheid gebruik te maken.